PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >COFUND Akcja Marie Curie: Dofinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych ( Marie Curie Action: Cofunding of regional, national and international programmes )


OPIS


Ta akcja ukierunkowana jest na zwiększenie wewnątrzeuropejskiej mobilności zajęć praktycznych oraz możliwości rozwoju kariery doświadczonych badaczy będących na różnych szczeblach kariery, włączając także naukowców, którzy dopiero co uzyskali tytuł doktorski, poprzez poszerzenie lub pogłębienie ich indywidualnych kompetencji, w szczególności w kwestii nabycia multi- lub interdyscyplinarnych umiejętności lub zdobycia doświadczenia z różnych sektorów, i szczególnie poprzez stymulację mobilności pomiędzy organizacjami sektora publicznego i firmami prywatnymi.

Zamiast zapewniać możliwość zdobycia międzynarodowych doświadczeń wyłącznie poprzez bezpośrednie działania ze strony Unii Europejskiej, akcja dofinansowania docelowo ma pomóc programom regionalnym i krajowym "otworzyć się" i zapewnić międzynarodową mobilność, a także na wzmocnić udział programów międzynarodowych.


Programy te, oparte na rywalizacji w systemie zasług, należy prowadzić w sposób otwarty dla wszystkich aplikujących badaczy; powinny także bazować na międzynarodowych recenzjach naukowych Programy powinny oferować odpowiednie warunki do pracy i jednocześnie unikać ograniczeń związanych z pochodzeniem i miejsca przeznaczenia.

Uczestnicy w dofinansowanej modalności muszą pochodzić się z Państw Członkowskich lub państw stowarzyszonych; w kwestii organizacyjnej, muszą wywodzić się z jednej z następujących kategorii:
-Ciała publiczne, odpowiedzialne za dofinansowanie i zarządzanie programem stypendiów
-Inne organy, włączając organizacje badawcze, które sfinansują i będą zarządzać programami stypendiów (upoważnione albo uznawane przez władze publiczne).
-Organizacje międzynarodowe, które prowadzą podobne akcje będące częścią ich zadań na szczeblu europejskim.

Te działania uwzględniają trzy typy międzynarodowej mobilności, na których głównie opiera się wsparcie tej akcji:
(1) Możliwości wyjazdów na stypendia/granty dla rezydentów Państw Członkowskich lub stowarzyszonych, najlepiej z opcją powrotu
(2) Możliwości przyjazdu na stypendia/granty dla nie-rezydentów państwa-gospodarza
(3) Ponowna integracja obywateli Państw Członkowskich i stowarzyszonych, którzy przeprowadzili trwające co najmniej trzy lata badania w innym państwie, w celu zapewnienia im długoterminowej perspektywy kariery trwającej po zakończeniu okresu zdobywania doświadczeń międzynarodowych.


Wsparcie Unii Europejskiej szacuje się na 40% kosztów stypendium dla badaczy spełniających wymagania, z sumą maksymalną nieprzekraczającą 10 milionów dla każdego aplikanta w jednym konkursie.

Zasadniczo, wybrane programy otrzymają dofinansowanie trwające od 24 do 60 miesięcy.
 

FP7-PEOPLE-2012-COFUND
Data początkowa: 19/10/2011
Data końcowa: 15/02/2012
Budżet konkursu: 110.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-COFUND Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet