PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >CIG Akcja Marie Curie: Granty na integrację kariery ( Marie Curie Action: Carrer integration grants )


OPIS


Celem jest wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) poprzez zaangażowanie badaczy do zorganizowania się w Państwach Członkowskich lub w państwach stowarzyszonych i w ten sposób przyciągnąć i zatrudnić najbardziej utalentowane osoby w Europie. Działanie opracowane jest tak, by wesprzeć badaczy w trakcie ich pierwszych kroków w karierze badawczej i osiągnąć trwałą profesjonalną integrację w ERA. Poprzez zapewnienie badaczom dużego budżetu na badania, akcja zamierza w znaczący sposób poprawić ich szanse na długoterminową integrację i w ten sposób przyczynić się do sukcesu w ich karierze badawczej.


Działanie powinno umożliwić transfer wiedzy zdobytej przez badaczy przed programem grantów, a także rozwój trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym i/lub przemysłowym państwa, z którego przyjechali.

Ta akcja kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie zjawisku "drenażu mózgów" z państw europejskich.

Działanie to obejmuje finansowe wsparcie dla długoterminowych projektów integracji karier zawodowych w organizacji-gospodarzu z państwa członkowskiego lub stowarzyszonego. Wsparcie finansowe docelowo ma zapewnić badaczowi najlepsze możliwe warunki dla zorganizowania sobie długoterminowej ścieżki kariery.

Grant może objąć okres do 4 lat. Koresponduje to z wypłacaniem rokrocznie jednolitych stawek w wysokości 25 tys. EUR na jednego badacza, w celu pokrycia kosztów prowadzonych przez jego/nią badań w wybranym ośrodku badawczym.


 

FP7-PEOPLE-2012-CIG
Data początkowa: 20/10/2011
Data końcowa: 18/09/2012
Budżet konkursu: 40.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-CIG Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet