IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO EUROPEJSKA RADA DS. BADAń - GRANTY ZAAWANSOWANE
ERC-2012-ADG_20120216 Granty dla Badaczy Zaawansowanych ERC (Rada Europejska ds. Badań Naukowych) – Nauki Fizyczne oraz Inżynieria ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Domena ta obejmuje:- PE1 Matematyka: wszystkie dziedziny matematyki, Czystej i Stosowanej, plus matematyczne podstawy informatyki, fizyki matematycznej i statystyki- PE2 podstawowe składniki materii: cząsteczkowe, atomowe, plazma, atomowej, molekularnej,...
ERC-2012-ADG_20120314 Granty dla Badaczy Zaawansowanych ERC (Rada Europejska ds. Badań Naukowych) - Nauki Przyrodnicze ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Domena ta obejmuje:- LS1 Molecular Biology and Biochemistry strukturalne: biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, biologii strukturalnej, biochemii transdukcji sygnału- LS2 Genetyka, genomika, bioinformatyka i biologia systemów: genetyka,...
ERC-2012-ADG_20120411 Granty dla Badaczy Zaawansowanych ERC (Rada Europejska ds. Badań Naukowych) - Nauki Społeczne i Humanistyczne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Domena ta obejmuje:- SH1: osób fizycznych, instytucji i rynków: ekonomii, finansów i zarządzania- SH2: Instytucje, wartości, przekonań i zachowań: socjologia, antropologia społeczna, politologia, prawo, komunikacja, nauki społeczne nauki...
ERC-2013-AdG Zaawansowany Grant ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Zaawansowane Dotacje mają na celu promocję znaczne postępy w pionierskich dziedzinach wiedzy, a także zachęcać do nowych linii produkcyjnych śledczej i nowych metod i technik, w tym niekonwencjonalnych metod i badań na styku określonych...
Zaawansowane Granty ERC (Europejska Rada ds. Badań) stanowią okazją dla ustatkowanych, innowacyjnych i aktywnych naukowców i uczonych do prowadzenia przełomowych, ryzykownych badań, które otwierają nowe kierunki w każdej dziedzinie, którą wybrali, niezależnie od narodowości, wieku czy aktualnej lokalizacji.

Poprzez przyznawanie dotacji na zasadach konkurencji, wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości, ERC stworzy jasne kryteria dotyczące jakości, które pomogą podnieść poziom wszystkich badań europejskich.

Bazując na wspomnianych sposobach, dotacje będą uzupełniać i dodawać wartości istniejącym strumieniom finansowania badań i inwestycji na szczeblu krajowym i europejskim.