IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO EUROPEJSKA RADA DS. BADAń NAUKOWYCH - GRANTY DLA POCZąTKUJąCYCH NAUKOWCóW
ERC-2013-Stg Grant na Start ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
ERC Starting Grants przeznaczonych na wspieranie badaczy (głównych badaczy) na etapie, w którym są wyjścia własnego, niezależnego zespołu badawczego lub programu.Program będzie wspierał niezależne i doskonałe nowe indywidualne zespoły...
Powszechnie uznaje się, że Europa oferuje niewystarczające możliwości dla młodych badaczy, chcących rozwijać swoje niezależne kariery i zakończyć pracę pod nadzorem, a rozpocząć działania w roli niezależnego lidera badań.

Ten problem strukturalny prowadzi do dramatycznego marnotrawienia talentów badawczych w Europie. Ogranicza lub opóźnia pojawienie się naukowców nowej generacji, którzy wnieśliby nowe pomysły i energię, co z kolei zachęca utalentowanych naukowców, na wczesnym etapie ich kariery, do jej kontynuowania w zupełnie innym miejscu, w innych zawodach lub do pracy jako naukowcy poza granicami Europy.

ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) jest zobowiązana do dokonywania trwałych inwestycji na dostatecznie dużą skalę, aby mieć realny wpływ na europejską naukę i stypendia.

Od roku 2010 Grant dla Początkujących Naukowców spływa wartkim strumieniem, umożliwiając wnioskodawcom porównania z badaczami na podobnym poziomie. Najogólniej mówiąc, Początkujący Naukowcy są zazwyczaj w trakcie tworzenia własnej grupy badawczej, z kolei „Konsolidatorzy” bardzo często pracują już z własną grupą, ale muszą ją utrwalić i scalić.