COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Wyzwanie 8 będzie rozwijać technologie i metodologie, które pozwalają ludziom uczyć się w sposób bardziej efektywny i pomagają w nabywaniu nowych umiejętności.

Wspiera ono także produkcję interaktywnych i bardziej wydajnych narzędzi dla przemysłów kreatywnych i stara się przewidywać przyszłe trendy w dziedzinie badań i innowacji poprzez wspieranie interakcji i różnych segmentów przemysłów kreatywnych.

Oczekuje się w ramach powyższego wyzwania połączenia sił dziedzin badawczej i przemysłowej w celu tworzenia bardziej zaawansowanych i interaktywnych narzędzi dla przemysłów kreatywnych, zwiększenia kreatywności pracowników realizujących różne cele zawodowe oraz przewidywania przyszłych trendów w dziedzinie badań i innowacji poprzez wspieranie interakcji i między różnymi segmentami przemysłów kreatywnych.

Jednym z celów jest stworzenie dynamicznego twórczego ekosystemu technologii i zwiększenie potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im lepszych narzędzi, możliwości i metod prognozowania. Kolejnym celem jest zwiększanie, rozwijanie i wspieranie kreatywności, jako umiejętności 21 wieku niezbędnej w sytuacjach zawodowych.

Edukacja jest istotnym warunkiem wstępnym wzrostu gospodarczego. Europa musi wspierać krajowe wysiłki, aby wspomagać rozwój technik uczenia się przeznaczonych dla studentów, sposobów przekazywania wiedzy przez nauczycieli i systemów szkolnych, które powinny stać się bardziej efektywne. Potrzebujemy dostosowanych systemów learningowych, które można efektywnie wykorzystywać w wielu różnych sytuacjach. Jest to klucz do udanej modernizacji systemów kształcenia i szkolenia w Europie.