IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


Program ten ma zwiększyć dynamikę, kreatywność i doskonałość europejskich badań naukowych w ramach badań na granicach wiedzy.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wsparcie "inspirowanych przez naukowców" projektów badawczych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze zespoły, rywalizujące na poziomie europejskim.

Projekty będą finansowane na podstawie wniosków przedłożonych przez naukowców zarówno z sektora prywatnego, jak również publicznego, na tematy przez nich wybrane i oceniane wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości.

Ważnym aspektem tego programu jest komunikacja i upowszechnianie wyników badań.