PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO KSZTAłCENIE PRZEZ CAłE ŻYCIE ORAZ ROZWóJ KARIERY
CIG Akcja Marie Curie: Granty na integrację kariery ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) poprzez zaangażowanie badaczy do zorganizowania się w Państwach Członkowskich lub w państwach stowarzyszonych i w ten sposób przyciągnąć i zatrudnić najbardziej utalentowane...
CIG Działanie Marie Curie: Granty Integracyjne dla Doświadczonych Naukowców ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez zachęcanie naukowców do rozpoczynania swojej działalności naukowej w innym państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym, przyciągając i utrzymujące tym samym...
COFUND Akcja Marie Curie: Dofinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Ta akcja ukierunkowana jest na zwiększenie wewnątrzeuropejskiej mobilności zajęć praktycznych oraz możliwości rozwoju kariery doświadczonych badaczy będących na różnych szczeblach kariery, włączając także naukowców, którzy dopiero...
COFUND Działanie Marie Curie: Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu zwiększenie możliwości w zakresie ogólnoeuropejskiej mobilności na rzecz szkolenia i rozwoju kariery doświadczonych naukowców, zgodnie z celami określonymi w tytule działania Kształcenie i rozwój kariery przez...
IEF Europejskie stypendia Marie Curie na rzecz rozwoju kariery ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Uprawnieni do udziału naukowcy: działanie dotyczy doświadczonych naukowców, którzy znajdują się na takim etapie ich kariery, gdzie mogą korzystać z działań oferowanych w ramach kształcenia przez całe życie i rozwoju kariery. Obejmuje...
IEF Europejskie stypendia Marie Curie na rzecz rozwoju kariery ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju kariery zawodowej, lub jej ponowne rozpoczęcie, doświadczonych naukowców na różnych etapach ich kariery oraz zwiększenie zróżnicowania ich indywidualnych kompetencji w zakresie nabywania umiejętności...