COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem jest wygenerowanie dogłębnego i wspólnego zrozumienia złożonych i wzajemnie powiązanych wyzwań społeczno-ekonomicznych, przed którymi stoi Europa. Obejmują one potrzebę wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, jak i spójności społecznej. Istotne są społeczne, kulturowe i edukacyjne wyzwania w poszerzonej UE, podobnie jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, zmiany demograficzne, migracja i integracja, jakość życia, usuwanie barier w korzystaniu z obywatelstwa i globalna współzależność. Celem jest poprawa podstawy wiedzy w zakresie opracowywania polityk, które mają wyraźne znaczenie w tych dziedzinach na poziomie europejskim.