COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem tego tematu jest poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz umożliwienie Europie opanowania i
ukształtowania przyszłych postępów w dziedzinie ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne), tak aby była w stanie zaspokoić swoje potrzeby społeczne i ekonomiczne.

Działania będą nadal wzmacniać europejskie podstawy naukowe i technologiczne oraz zapewniać Europie pozycję światowego lidera w dziedzinie ICT, pobudzą również opracowywanie i stymulację produktów, usług i procesów innowacyjnych oraz kreatywności poprzez wykorzystanie ICT i tworzenie wartości w Europie oraz zapewnienie, że postęp w dziedzinie ICT zostanie szybko zamieniony na korzyści dla obywateli Europy, przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów.