COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO TECHNOLOGIE I PODSTAWY NAUKOWE W DZIEDZINIE KREATYWNOśCI
ICT-2013.8.1-a Narzędzia na rzecz kreatywnego doświadczania ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Narzędzia na rzecz kreatywnego doświadczania, które wykorzystują wszystkie nasze zmysły i pozwalają na bogatsze, bardziej kolaboratywne i interaktywne doświadczenia: symulacja i wizualizacja w czasie rzeczywistym, rzeczywistość rozszerzona,...
ICT-2013.8.1-b Inteligentne środowiska obliczeniowe stymulujące i wzmacniające ludzką kreatywność ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Interdyscyplinarne badania (np. kreatywność obliczeniowa, badania na bazie mózgu, nauki poznawcze i uczenie się, HCI (Interakcja Człowiek Komputer)) powinny zidentyfikować potencjał technologii na rzecz poprawy ludzkich procesów twórczych.Badania...
ICT-2013.8.1-c Postęp w kierunku formalnego pojmowania kreatywności ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Postęp w kierunku formalnego pojmowania kreatywności, w celu pogłębiania mierzalnej możliwości komputerów, w zakresie produkowania wyników, które ocenione są przez ludzi jako użyteczne, oryginalne i zaskakujące.Wnioski powinny przyczynić...
ICT-2013.8.1-d Mapy drogowe przyszłych badań i innowacji ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Mapy drogowe przyszłych badań i innowacji w przemyśle kreatywnym; propozycje wniosków powinny skupiać się na międzyklastrowych działaniach wspierających, w celu zwiększenia kreatywnej konkurencyjności w sektorach takich jak reklama, architektura,...
Wyniki docelowe

Badania w ramach tego celu obejmują kreatywność, narzędzia oraz środowiska, w których się odbywają.

Działania badawcze przyczynią się do zaopatrzenia różnych branż w bardziej skuteczne narzędzia twórcze, rozwiną potencjał technologiczny w ramach ludzkich procesów twórczych oraz dokonają postępu w kwestii naukowego zrozumienia kreatywności, zapewniając tym samym podstawę dla przyszłych technologii innowacyjnych.

Zostanie to uzupełnione przez działania wspierające, które promują sposoby ściślejszej współpracy i tworzenia sieci w ramach i pomiędzy różnymi segmentami przemysłów kreatywnych.

Oczekiwany wpływ

- Dwukrotne zwiększenie efektywności procesów twórczych, przynajmniej w zakresie czasu, inwestycji zasobami oraz jakości produkcji.

- Poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu kulturowego i kreatywnego poprzez zapewnienie opłacalnych, innowacyjnych oraz charakteryzujących się wysoką wartością produktów i usług.

- Lepsze zrozumienie potencjału technologii w ludzkich procesach twórczych, prowadzące do wzmocnienia dziedzinowego działania twórczego.

- Pogłębione naukowe zrozumienie kreatywności, wspieranie synergii pomiędzy zrozumieniem i wzmocnieniem ludzkiej kreatywności oraz nowe technologie dla autonomicznych systemów kreatywnych.

- Lepsza koordynacja europejskich i krajowych wysiłków, zacieśnienie dialogu między sektorem badawczym i przemysłowym, lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników, wprowadzanie na rynek większej ilości innowacji i technologii.