IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO WSPIERANIE OTWARTEGO DOSTęPU
ERC-2013-OA2 Wspieranie Otwartego Dostępu ZAWOŁANIE OTWARTE
AŻ DO
ERC popiera zasadę wolnego dostępu do opublikowanego wyników badań za podstawową część swojej misji.ERC uważa, że ​​zapewnienie bezpłatnego dostępu online jest najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia, że owoce badań, które...
Europejska Rada Badawcza (ERC) uznaje zasadę otwartego dostępu do publikowanych wyników badań za podstawową część swojej misji.

ERC uważa, że zapewnienie darmowego dostępu w trybie online jest najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia dostępu do owoców badań, które mogą być następnie przeczytane lub użyte jako podstawa do dalszych badań.

Wytyczne Rady Naukowej ERC dotyczące Otwartego Dostępu z dnia 17 grudnia 2007 wymagają, aby wszystkie recenzowane publikacje w ramach finansowanych przez ERC projektów badawczych, zostały złożone w celu publikacji, tam gdzie to możliwe, do odpowiedniego repozytorium badawczego.

Wytyczne ERC dotyczące otwartego dostępu, wymieniają PubMed Central jako zalecane repozytorium dla Nauk Przyrodniczych.

W celu umożliwienia Beneficjentom ERC używanie PubMed Central jako repozytorium dla swoich rękopisów, ERC przyłączy się do inicjatywy innych organizacji finansujących z obszaru biomedycyny, w celu opracowania europejskiej wersji PubMed Central. W tym celu ERC wejdzie w porozumienie z Wellcome Trust, Londyn, Wielka Brytania, które zarządza tą inicjatywą.

Całkowity budżet indykatywny (subskrypcja w postaci rocznej opłaty członkowskiej): 90000 euro w roku 2013.