COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


KBBE.1.1> Umożliwianie badań 0 otwarte tematy
KBBE.1.5> Ocean Jutra 2013 0 otwarte tematy
Działalność badawcza na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa i Leśnictwa będzie wspierała systemowe podejścia z naciskiem na badania agroekologiczne, koncepcje systemów zintegrowanych oraz produkcyjnych o wyższym stopniu zróżnicowania (np. systemy rolnoleśne, międzyplony).

Bezpieczeństwo żywności jest oceniane w oparciu o globalne czynniki, takie jak zmiany klimatu.

Te rozleglejsze tematy badawcze zostaną uzupełnione przez celowe działania skierowane na istotne strategicznie rośliny uprawne, zasoby genetyczne oraz na konkretne szkodniki i choroby roślinne/zwierzęce i kwestie dobrostanu zwierząt. Inicjatywy w zakresie badań leśnych będą sprzyjać innowacjom na rzecz zwalczania szkodników i mobilizacji lasów.

W ramach przełomowych badań, dostarczenie narzędzi w celu wspierania wykorzystywania technologii "genomicznych” będzie sprzyjało innowacjom w dziedzinie hodowli zwierząt.

Realizacja Planu Działania w ramach rosnącego poziomu zagrożeń ze strony Odporności Antybiotykowej (AMR) niedawno ogłoszonej przez Komisję Europejską, zostanie wsparta przez wzmocnienie naukowych podstaw i innowacyjnych środków w celu zwalczania AMR.