COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Szybki wzrost populacji światowej, wspierany przez trwającą urbanizację oraz postępujące zmiany społeczne, coraz bardziej odznacza się na zasobach naturalnych i środowisku naszej planety.

Wymaga to długoterminowej wizji, skutecznego przejścia do bardziej zrównoważonego społeczeństwa, które będzie stymulować przyszły wzrost i przyczyni się do dobrobytu na całym świecie.

Sektor prywatny musi odgrywać ważną rolę w tej transformacji, nie tylko przez rozwój nowych technologii, ale także poprzez odpowiedzialne działania biznesowe, które wspierają lokalny rozwój i promują długoterminową gospodarczą, społeczną i środowiskową trwałość.

W Europie istotne zmiany demograficzne i rosnące ograniczenia na sektor publiczny ukazują ogrom niezbędnych do podjęcia wyzwań, w celu utrzymania państwa opiekuńczego. Wymaga to szczegółowej analizy całego spektrum zmian społecznych i politycznych w Europie, które mają wpływ na dobrobyt społeczny. W tym kontekście, potencjalnie istotną rolę mogą odgrywać przedsiębiorstwa społeczne, których głównym celem jest generowanie i maksymalizowanie wartości społecznej.