COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem tego tematu jest promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i przekształconym przez człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka oraz opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu zajęcia się w sposób zintegrowany globalnymi problemami ochrony środowiska.

Nacisk zostanie położony na prognozy klimatyczne, zmiany systemów ekologicznego, ziemskiego i oceanicznego w zakresie narzędzi i technologii służących obserwacji, zapobieganiu i łagodzeniu obciążeń i zagrożeń środowiskowych, w tym dotyczących stanu i trwałości środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka.