PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO ŚWIATOWE STOWARZYSZENIA
IIF Międzynarodowe Stypendia Przyjazdowe Marie Curie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wzmocnienie doskonałości badawczej państw członkowskich i krajów stowarzyszonych poprzez dzielenie się wiedzą z najwyższej klasy przyjezdnymi naukowcami, aktywnymi w krajach trzecich, mając na względzie pracę nad...
IIF Międzynarodowe Stypendia Przyjazdowe Marie Curie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wzmocnienie doskonałości badawczej państw członkowskich i krajów stowarzyszonych poprzez dzielenie się wiedzą z najwyższej klasy przyjezdnymi naukowcami, aktywnymi w krajach trzecich, mając na względzie pracę nad...
IOF Działanie Marie Curie: międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskich naukowców, dając im możliwość odbywania szkoleń i zdobywania nowej wiedzy w obrębie organizacji badawczej na wysokim poziomie, która ma siedzibę w innym...
IOF Działanie Marie Curie: międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskich naukowców, dając im możliwość odbywania szkoleń i zdobywania nowej wiedzy w obrębie organizacji badawczej na wysokim poziomie, która ma siedzibę w innym...
IRSES Działanie Marie Curie: System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej to działanie, które ma na celu wzmocnienie partnerstw badawczych poprzez wymianę pracowników i działania w zakresie tworzenia sieci między europejskimi organizacjami badawczymi i organizacjami...
IRSES Działanie Marie Curie: System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej to działanie, które ma na celu wzmocnienie partnerstw badawczych poprzez wymianę pracowników i działania w zakresie tworzenia sieci między europejskimi organizacjami badawczymi i organizacjami...