Szukasz dotacji?


"AKROPOL CHARAGKIONIS ANONYMOS ETAIREIA" uczestniczył w 1projektyWYNIK
  - euros
 Uczestnicy: 12
 Średnia na uczestnika: - euros
 

Advances in Radio Frequency Identification (RFID) technology, in Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS), in lower-power wireless networking and in computation give hopes for a new generation...