COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


ICT.3.2> Fotonika 0 otwarte tematy
ICT.3.1> Nanoelektronika 0 otwarte tematy
ICT.3.5> Fotonika 0 otwarte tematy
Wyzwanie 3 obejmuje nano/mikroelektronikę i fotonikę, heterogeniczną integrację tych kluczowych technologii wspomagających i powiązanych komponentów i systemów, jak również zaawansowane systemy komputerowe, wbudowane oraz kontroli na wyższym poziomie.

Głównymi czynnikami w ramach Wyzwania są kwestie dotyczące efektywności energetycznej i kosztowej, jak również te dotyczące recyklingu oraz wycofania z eksploatacji.

Jego ogólnymi celami są:
- wzmocnienie europejskiej pozycji lidera przemysłowego w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających poprzez miniaturyzację, efektywność energetyczną, zwiększenie wydajności i zdolności produkcyjnych dla systemów teleinformatycznych i innych zastosowań w 2020 r. i później;
- umożliwianie dalszej integracji i twórczej wymiany kluczowych technologii wspomagających w kierunku budowania wydajnych pod względem energii i zasobów komponentów i systemów, poprzez konwergencję nanoelektroniki, nanomateriałów, biochemii, technologii pomiarowej i ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne);
- rozszerzanie europejskiej pozycji lidera przemysłowego w dziedzinie wbudowanych i mobilnych systemów informatycznych w kierunku zasilenia chmury w efektywne pod względem kosztowym i energetycznym serwery oraz w kierunku odkrywania nowych paradygmatów dla sterowania systemami o mieszanych punktach krytycznych, gdzie świat wbudowany spotyka świat Internetu oraz systemów autonomicznych systemów z nowopowstałymi wzorcami zachowań.
- promowanie interdyscyplinarnych R & I (Badania i Innowacje) poprzez połączenie różnych dziedzin badawczych i okręgów celem zwiększenia wpływu i połączenia z programem Horyzont 2020;
- pobudzanie innowacyjności europejskiego przemysłu poprzez dobrze ukierunkowane działania, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw – zarówno jako użytkowników jak i dostawców technologii.

W tych obszarach związanych z ENIAC i ARTEMIS JTI, Wyzwanie 3 koncentruje się na badaniach nad nowymi paradygmatami, które mogą zostać wykorzystane w wielu dziedzinach zastosowań.

Związana z Fotoniką oraz integracją komponentów i systemów praca, jest zgodna z strategicznymi agendami badawczymi dotyczącymi Fotoniki oraz EPoSS (Europejska Platforma Technologiczna na rzecz Integracji Inteligentnych Systemów).