COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


SEC.2.3> Obserwacja 0 otwarte tematy
SEC.2.4> Łańcuch dostaw 0 otwarte tematy
SEC.2.5> Cyberprzestępczość 0 otwarte tematy
Akcje w ramach tego działania będą koncentrować się na celach, takich jak zdarzenia lub katastrofy o znaczeniu ponadnarodowym. Przykłady infrastruktur obejmują miejsca dużych zdarzeń, istotne miejsca o wartości politycznej (np. budynki parlamentu) lub symbolicznej (np. niektóre zabytki) oraz obiekty użyteczności publicznej związane z energią (w tym z ropą naftową, energią elektryczną, gazem), wodą, transportem (w tym lotniczym, morskim i lądowym), komunikacją (w tym z nadawaniem), finansami, administracją, zdrowiem publicznym itp.

Potrzebna jest gama zdolności, niezbędnych do radzenia sobie z tą dziedziną misji, z których wiele odnosi się przede wszystkim do fazy "ochrona", ale także do fazy "przygotowanie".

Dąży się zarówno do uniknięcia zdarzenia, jak i złagodzenia jego potencjalnych konsekwencji.

W celu ukształtowania wymaganych zdolności nacisk zostanie położony na kwestie takie jak: analiza, modelowanie i ocena podatności infrastruktury fizycznej i jej operacji; zabezpieczenie istniejących i przyszłych publicznych i prywatnych usieciowionych infrastruktur krytycznych, systemów i usług, w odniesieniu do ich fizycznej, logicznej i funkcjonalnej strony; systemy kontroli i ostrzegania pozwalające na szybką reakcję w razie wypadku; ochrona przed efektami kaskadowymi wypadku, definiowanie i projektowanie kryteriów dla budowy nowych bezpiecznych infrastruktur i zakładów użyteczności publicznej.