COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO DZIAłANIA HORYZONTALNE
ICT-2011.11.1 Zapewnienie bardziej wydajnych i lepszej jakości usług publicznych poprzez zamówienia przedkomercyjne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Sektor publiczny w UE stoi przed ważnymi wyzwaniami społecznymi. Należą do nich zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego, przystępna opieka zdrowotna wysokiej jakości, radząca sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa, walka ze zmianami...
ICT-2013.11.1 Zapewnienie bardziej wydajnych i lepszej jakości usług publicznych poprzez Zamówienia Przedkomercyjne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego działania jest zapewnienie zdecydowanej poprawy jakości i efektywności usług publicznych poprzez wspieranie rozwoju i walidację przełomowych rozwiązań poprzez Zamówienia Przedkomercyjne.Minimalna liczba uczestników to trzy niezależne...
ICT-2013.11.2 Bardziej wydajne i przystępne rozwiązania na rzecz cyfrowego przechowywania, opracowane i zatwierdzone na bazie potrzeb sektora publicznego poprzez wspólne Zamówienia Przedkomercyjne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wynik docelowyNieprzerwana ewolucja technologiczna sprawiła, że obowiązek przechowywania zasobów cyfrowych stał się ciągle zmieniającym się wyzwaniem dla instytucji publicznych, takich jak administracje i instytucje pamięci.Wymaga to innowacyjnych,...
ICT-2013.11.3 Wysoka jakość środowiska chmury obliczeniowej dla potrzeb sektora publicznego, zatwierdzona poprzez wspólne zamówienia przedkomercyjne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wynik docelowyDziałanie to dotyczy harmonizacji wymagań i realizacji wspólnej strategii na rzecz chmury obliczeniowej w europejskim sektorze publicznym.Jako iż instytucje sektora publicznego na szczeblu krajowym i europejskim mogłyby w tym samym...
ICT-2013.11.4 Suplementy mające na celu wzmocnienie współpracy w obszarze ICT R & D (Badania i Rozwój Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) w Rozszerzonej Unii Europejskiej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wynik docelowyCelem jest wzmocnienie współpracy w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz wzmocnienie integracji europejskiej przestrzeni badawczej w dziedzinie ICT.Integracja charakteryzuje się pewnym poziomem współpracy między właściwymi organizacjami...
ICT-2013.11.5 Usługi transgraniczne, gotowość inwestycyjna i doradztwo prawne dla MŚP, start-upów i przedsiębiorców z obszaru ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wyniki docelowe(a) Wsparcie dla grup wiodących klastrów / inkubatorów / akceleratorów ICT na rzecz dostarczania usług transgranicznych dla wysoce innowacyjnych MŚP i przedsiębiorców, mając na względzie przyspieszanie ich wzrostu.Celem jest:-...