PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO DZIAłANIA SZCZEGółOWE
EURAXESS-IU Ponadnarodowa współpraca między członkami EURAXESS dotycząca tematów związanych z Unią Innowacji ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to będzie wspierać działania przez członków Sieci EURAXESS Services adresowania kwestii strategicznych związanych z realizacją Unii Innowacji.Odpowiednie zobowiązania Unii innowacji, które należy uwzględnić to:1 - szkolenie...
NIGHT Noc Naukowców ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu zbliżenie naukowców ze społeczeństwem, wzmacniając ich rolę jako członków tego społeczeństwa.Noc Naukowców odbędzie się w piątek, 28 września 2012 roku i będzie kolejną okazją dla europejskiej społeczności...
NIGHT Noc Naukowców ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu zbliżenie naukowców ze społeczeństwem, wzmacniając ich rolę jako członków tego społeczeństwa. Rosnący sukces i wpływ tej corocznej imprezy od 2005 roku, zarówno pod względem liczby osób, jak i korzyści w zakresie...