CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Cel

By stać się konkurencyjną i odgrywać wiodącą rolę na poziomie światowym, Unia Europejska potrzebuje silnej i spójnej międzynarodowej polityki w dziedzinie nauki i technologii.

Działania międzynarodowe przeprowadzane w ramach różnych programów siódmego programu ramowego będą realizowane w kontekście ogólnej strategii współpracy międzynarodowej.

Ta międzynarodowa polityka ma trzy współzależne cele:
- Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi w wybranych dziedzinach nauki oraz poprzez angażowanie najlepszych naukowców państw trzecich do pracy w Europie i z Europą;
- Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich, mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata;
- Zajmowanie się szczególnymi problemami dotykającymi kraje trzecie lub mającymi charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.