PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >CIG Działanie Marie Curie: Granty Integracyjne dla Doświadczonych Naukowców ( Marie Curie Action: Carrer integration grants )


OPIS


Celem jest wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez zachęcanie naukowców do rozpoczynania swojej działalności naukowej w innym państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym, przyciągając i utrzymujące tym samym najlepsze talenty w Europie. Akcja ma na celu wspieranie naukowców na starcie ich europejskiej kariery badawczej oraz osiągnięcie trwałej integracji zawodowej w ramach ERA. Poprzez zapewnienie naukowcom znacznego budżetu na badania, działanie ma na celu znaczną poprawę ich perspektywy w zakresie długoterminowej integracji, przyczyniając się tym samym do powodzenia ich kariery naukowej.

Działanie to powinno również umożliwić transfer wiedzy, którą naukowcy uzyskali przed przyznaniem Grantu Integracyjnego dla Doświadczonych Naukowców, jak również przed rozwojem trwałej współpracy z naukowym i / lub przemysłowym środowiskiem kraju, z którego się przenieśli.

Działanie to składa się ze wsparcia finansowego dla długoterminowych projektów integracyjnych dotyczących kariery zawodowej w organizacji przyjmującej, znajdującej się w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym. Wsparcie finansowe ma na celu zapewnienie naukowcowi najlepszych możliwych warunków do rozwoju kariery naukowej.

Oczekuje się, że projekty w ramach tego działania przyczynią się w znacznym stopniu do wzmocnienia ludzkiego potencjału badawczego w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wspomagając integrację mobilnych naukowców w długiej perspektywie badawczej, jak również znacznie zwiększą potencjał badawczy tych naukowców, przydzielając im wkład do budżetu badawczego.

Ponadto, działanie jest korzystne pod względem transferu wiedzy i współpracy ponadnarodowej.

Rzeczywiście, projekty zapewniają europejskim organizacjom badawczym, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń zyskanych przez naukowców podczas ich mobilności w Europie lub poza nią. Jednocześnie, naukowcy ci zapewniają sieć korzystnych współpracy w zakresie badań międzynarodowych.

 

FP7-PEOPLE-2013-CIG
Data początkowa: 18/02/2012
Data końcowa: 18/09/2013
Budżet konkursu: 40.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-CIG Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet