PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >IOF Działanie Marie Curie: międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery ( Marie Curie international outgoing fellowships for career development )


OPIS


Działanie to ma na celu wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskich naukowców, dając im możliwość odbywania szkoleń i zdobywania nowej wiedzy w obrębie organizacji badawczej na wysokim poziomie, która ma siedzibę w innym kraju trzecim (etap wyjazdu). Następnie, badacze ci wrócą z nabytą wiedzą i doświadczeniem do organizacji w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

Kwalifikujący się do udziału naukowcy: Działanie dotyczy doświadczonych naukowców, którzy znajdują się na takim etapie kariery, gdzie mogą korzystać z kształcenia przez całe życie i wskaźnika rozwoju kariery. Obejmuje to wyższych stopniem, w zakresie doświadczenia, naukowców.

Zasady mobilności i narodowości dotyczące zakwalifikowanych badaczy:
Badacze kwalifikują się do tego działania, jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego. Jednak naukowcy z innych krajów trzecich, którzy przebywają i prowadzą swoją główną działalność w państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych przez co najmniej 5 lat, przed upływem terminu składania wniosków, również kwalifikują się do tego działania.
Dla etapu wyjazdu, wnioskodawca musi wykazać mobilność z państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego do innego kraju trzeciego oraz musi stosować się do zasady mobilności w terminie składania wniosków.

Wniosek składany jest wspólnie przez naukowca i powrotną organizację goszczącą. Wyjazdowa organizacja goszcząca musi znajdować się w innym państwie trzecim, a powrotna organizacja goszcząca w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

Projekty muszą trwać od 24 do 36 miesięcy w pełnym wymiarze godzinowym, z których ostatnie 12 miesięcy musi stanowić obowiązkowy etap reintegracji w odniesieniu do powrotnej organizacji goszczącej.

 

FP7-PEOPLE-2012-IOF
Data początkowa: 13/03/2012
Data końcowa: 16/08/2012
Budżet konkursu: 40.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-IOF Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Światowe StowarzyszeniaPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet