PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >IAPP Działanie Marie Curie: partnerstwa i ścieżki rozwoju na linii Przemysł – Środowisko Akademickie ( Marie Curie Action: Industry - Academia partnerships and pathways )


OPIS


Działanie to ma na celu wzmocnienie współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim w zakresie kształcenia naukowców, rozwoju kariery i wymiany wiedzy, w szczególności z MŚP, w tym tradycyjnym przemysłem wytwórczym.

Opiera się ono na długoterminowych programach współpracy o wysokim potencjale w zakresie wzrostu wzajemnego zrozumienia różnych kontekstów kulturowych i wymagań w odniesieniu do umiejętności dla obu sektorów, zarówno przemysłowego, jak i akademickiego.

Działanie IAPP (Działanie Marie Curie: partnerstwa i ścieżki rozwoju na linii Przemysł – Środowisko Akademickie) wspiera inicjatywę flagową Unia Innowacji, poprzez zwiększenie wydajności badań i przedsiębiorstw oraz poprzez promowanie innowacji i transferu wiedzy w całej UE.

Silniejsza współpraca między uniwersytetami i przemysłem, poprzez wymianę personelu, zachęci do przedsiębiorczości i pomoże przekształcić kreatywne pomysły w innowacyjne produkty i technologie, które mogą skutecznie stawić czoła europejskim oraz globalnym wyzwaniom społecznym.

Działanie będzie realizowane poprzez ukierunkowane i elastyczne wsparcie dla interakcji zasobów ludzkich, w ramach programów współpracy pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami, po jednej z każdego sektora i z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

Uczestnicy tego działania to jedna lub kilka organizacji badawczych, uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz jedno lub kilka przedsiębiorstw handlowych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które proponują projekt badawczy, opierający się na wspólnym programie współpracy.

Oczekuje się, że projekty badawcze w ramach tego działania skutecznie ukształtują i znacząco wzmocnią interakcje na poziomie zasobów ludzkich pomiędzy organizacjami z sektora publicznego i prywatnego, w zakresie wymiany wiedzy i szerokiego rozwoju umiejętności, zbliżając ich kultury i wzorce oczekiwań, mając również na względzie bardziej efektywnie dostarczanie wyników badań dla europejskich gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.

 

FP7-PEOPLE-2013-IAPP
Data początkowa: 02/10/2012
Data końcowa: 16/01/2013
Budżet konkursu: 81.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-IAPP Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a środowiskiem akademickimPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet