COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO ENERGOOSZCZęDNE BUDOWNICTWO
EeB.ENV.2012.6.6-2 Koncepty i rozwiązania poprawiające wydajność energetyczną budynków historycznych, w szczególności w skali dzielnic miejskich ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Budynki historyczne są sercem wielu miast europejskich i stanowią około 10% całego zabudowania. Istnieje nagląca potrzeba modernizacji i renowacji, odpowiadającym normom UE dotyczącym wydajności energetycznej.Ten temat ukierunkowany jest...
EeB.ENV.2013.6.3-4 Energooszczędne doposażanie i odnawianie istniejących budynków na rzecz zrównoważonych dzielnic ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Temat ten stanowi wkład do Partnerstwa Publiczno Prywatnego na rzecz Budynków Energooszczędnych (EeB).Celem jest opracowanie lepszych i łatwych w użyciu narzędzi, które wspierają efektywny kosztowo proces podejmowania decyzji poprzez projektowanie,...