IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO EUROPEJSKA RADA DS. BADAń – GRANT DLA BADACZY U PROGU SAMODZIELNOśCI BADAWCZEJ
ERC-2013-CoG Grant dla Konsolidatorów ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Granty ERC Consolidator przeznaczonych na wspieranie badaczy (głównych badaczy) na etapie, w którym są konsolidującej własnego, niezależnego zespołu badawczego lub programu.Program wzmocni niezależne i doskonałe nowe poszczególne zespoły...
Grant dla Badaczy u Progu Samodzielności Badawczej jest rozwinięciem poprzedniego Grantu dla Początkujących Naukowców, który dotyczy kwestii Europy oferującej niewystarczające możliwości dla młodych badaczy, chcących rozwijać swoje niezależne kariery i zakończyć pracę pod nadzorem, a rozpocząć działania w roli niezależnego lidera badań.

Od roku 2010 Grant dla Początkujących Naukowców spływa wartkim strumieniem, umożliwiając wnioskodawcom porównania z badaczami na podobnym poziomie.

Najogólniej mówiąc, Początkujący Naukowcy są zazwyczaj w trakcie tworzenia własnej grupy badawczej, z kolei „Konsolidatorzy” bardzo często pracują już z własną grupą, ale muszą ją utrwalić i scalić.