IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO EUROPEJSKA RADA DS. BADAń - GRANTY SYNERGICZNE
ERC-2013-SyG Grant Synergiczny ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Granty ERC Synergy mają umożliwić małą grupę głównych badaczy i ich zespołów zebranie uzupełniające się umiejętności, wiedzy i zasobów w nowy sposób, w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych.Celem jest promowanie znaczne...
Coraz bardziej rzuca się w oczy, że w przypadku złożonych problemów naukowych, współpraca między różnymi naukowcami i ich zespołami, często w sposób interdyscyplinarny oraz korzystanie z wspólnych obiektów, może doprowadzić do wybitnych nowych pomysłów i odkryć.

Opierając się na jej wsparciu dla indywidualnych naukowców, ERC (Europejska Rada ds. Badań) poszerza portfel instrumentów celem objęcia wspólnych projektów badawczych, powiększając granice wiedzy.