PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >IEF Europejskie stypendia Marie Curie na rzecz rozwoju kariery ( Marie Curie Intra-european fellowships for career development )


OPIS


Uprawnieni do udziału naukowcy: działanie dotyczy doświadczonych naukowców, którzy znajdują się na takim etapie ich kariery, gdzie mogą korzystać z działań oferowanych w ramach kształcenia przez całe życie i rozwoju kariery. Obejmuje ono bardziej doświadczonych naukowców, jak również tych, którzy chcą kontynuować swoją karierę naukową po przerwie (naukowcy nie musieli być aktywni pod względem prowadzenia badań, przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed upływem terminu składania wniosków)

Zasady mobilności i narodowości, mające zastosowanie w przypadku uprawnionych do udziału naukowców:
Kandydaci mogą być dowolnej narodowości.
Muszą udowodnić możliwość przemieszczenia się z jednego państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego do innego państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego oraz muszą stosować się do zasady mobilności do ostatecznego terminu składania wniosków. W drodze wyjątku, w odniesieniu do panelu „restart kariery”, naukowcy będą się kwalifikować do udziału, jeśli nie zamieszkiwali lub nie prowadzili głównej działalności w kraju ich organizacji przyjmującej dłużej niż 3 lata w ciągu 5 lat bezpośrednio przed danym ostatecznym terminem składania wniosków.

Wniosek składany jest wspólnie przez badacza oraz organizację przyjmującą. Aplikująca organizacja przyjmująca musi być aktywna w dziedzinie badań oraz znajdować się w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym.

Projekty muszą trwać od 12 do 24 miesięcy (pełny etat). 

FP7-PEOPLE-2012-IEF
Data początkowa: 13/03/2012
Data końcowa: 16/08/2012
Budżet konkursu: 120.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-IEF Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet