IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.
Temat / Cel >ERC-2013-CoG Grant dla Konsolidatorów ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ( ERC Consolidator Grant )


OPIS


Granty ERC Consolidator przeznaczonych na wspieranie badaczy (głównych badaczy) na etapie, w którym są konsolidującej własnego, niezależnego zespołu badawczego lub programu.

Program wzmocni niezależne i doskonałe nowe poszczególne zespoły badawcze, które zostały niedawno utworzone.

Panele oceny oceni, czy dotacji i warunki określone przez instytucję przyjmującą pozwoli Principal Investigator konsolidacji przejścia do niepodległości.

Dotacje konsolidatorem może być do maksymalnej wysokości 2.000.000 na okres 5 lat (proporcjonalnie do projektów krótszych).

Jednak dodatkowo do wysokości 750,000 mogą być udostępnione do pokrycia kwalifikujących się z kosztami dla głównych badaczy przejście z innego kraju UE lub kraju stowarzyszonym w wyniku otrzymania dotacji ERBN i / lub zakup głównego wyposażenia i / lub dostęp do dużych obiektów.

Principal Investigator posiada przyznane pierwszy doktorat ponad 7 i do 12 lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków w ramach ERC konsolidatorem Grant.

 

ERC-2013-CoG
Data początkowa: 07/11/2012
Data końcowa: 21/02/2013
Budżet konkursu: 523.000.000
Dzwoń
Tematy zawarte w...
Europejska Rada ds. Badań – Grant dla Badaczy u Progu Samodzielności Badawczej

Grant dla Badaczy u Progu Samodzielności Badawczej jest rozwinięciem poprzedniego Grantu dla Początkujących Naukowców, który dotyczy kwestii Europy oferującej niewystarczające możliwości dla młodych badaczy, chcących rozwijać swoje niezależne kariery i zakończyć pracę pod nadzorem, a rozpocząć działania w roli niezależnego lidera badań.

Od roku 2010 Grant dla Początkujących Naukowców spływa wartkim strumieniem, umożliwiając wnioskodawcom porównania z badaczami na podobnym poziomie.

Najogólniej mówiąc, Początkujący Naukowcy są zazwyczaj w trakcie tworzenia własnej grupy badawczej, z kolei „Konsolidatorzy” bardzo często pracują już z własną grupą, ale muszą ją utrwalić i scalić.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet