IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.
Temat / Cel >ERC-2013-Stg Grant na Start ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ( ERC Starting Grant 2013 )


OPIS


ERC Starting Grants przeznaczonych na wspieranie badaczy (głównych badaczy) na etapie, w którym są wyjścia własnego, niezależnego zespołu badawczego lub programu.

Program będzie wspierał niezależne i doskonałe nowe indywidualne zespoły badawcze.

Panele oceny oceni, czy dotacji i warunki określone przez instytucję przyjmującą pozwoli Principal Investigator do przejścia do niepodległości.

Dotacje Począwszy może być do maksymalnej wysokości 1.500.000 na okres 5 lat (proporcjonalnie do projektów krótszych). Jednak dodatkowo do wysokości 500,000 mogą być udostępnione do pokrycia kwalifikujących się z kosztami dla głównych badaczy przejście z innego kraju UE lub kraju stowarzyszonym w wyniku otrzymania dotacji ERBN i / lub zakup głównego wyposażenia i / lub (dostęp do dużych urządzeń.

Principal Investigator posiada przyznane ich pierwszy tytuł doktora co najmniej 2 i do 7 lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków w ramach ERC Starting Grant.

Głównych badaczy finansowanych przez ERC Starting Grants będą musiały spędzić minimum 50% ich całkowitego czasu pracy w projekcie ERC i minimum 50% całkowitego czasu pracy w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym.

 

ERC-2013-StG
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 17/10/2012
Budżet konkursu: 398.000.000
Dzwoń
Tematy zawarte w...
Europejska Rada ds. Badań Naukowych - Granty dla Początkujących Naukowców

Powszechnie uznaje się, że Europa oferuje niewystarczające możliwości dla młodych badaczy, chcących rozwijać swoje niezależne kariery i zakończyć pracę pod nadzorem, a rozpocząć działania w roli niezależnego lidera badań.

Ten problem strukturalny prowadzi do dramatycznego marnotrawienia talentów badawczych w Europie. Ogranicza lub opóźnia pojawienie się naukowców nowej generacji, którzy wnieśliby nowe pomysły i energię, co z kolei zachęca utalentowanych naukowców, na wczesnym etapie ich kariery, do jej kontynuowania w zupełnie innym miejscu, w innych zawodach lub do pracy jako naukowcy poza granicami Europy.

ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) jest zobowiązana do dokonywania trwałych inwestycji na dostatecznie dużą skalę, aby mieć realny wpływ na europejską naukę i stypendia.

Od roku 2010 Grant dla Początkujących Naukowców spływa wartkim strumieniem, umożliwiając wnioskodawcom porównania z badaczami na podobnym poziomie. Najogólniej mówiąc, Początkujący Naukowcy są zazwyczaj w trakcie tworzenia własnej grupy badawczej, z kolei „Konsolidatorzy” bardzo często pracują już z własną grupą, ale muszą ją utrwalić i scalić.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet