IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.
Temat / Cel >ERC-2012-ADG_20120411 Granty dla Badaczy Zaawansowanych ERC (Rada Europejska ds. Badań Naukowych) - Nauki Społeczne i Humanistyczne ( ERC Advanced Investigators Grant - Domain Social Sciences & Humanities )


OPIS


Domena ta obejmuje:

- SH1: osób fizycznych, instytucji i rynków: ekonomii, finansów i zarządzania

- SH2: Instytucje, wartości, przekonań i zachowań: socjologia, antropologia społeczna, politologia, prawo, komunikacja, nauki społeczne nauki i techniki

- SH3: Środowisko, Przestrzeń i społeczeństwo: badania środowiska, demografii, geografii społecznej, miejskie i regionalne badania

- SH4: ludzki umysł i jego złożoność: poznanie, psychologia, lingwistyka, filozofia i edukacja

- SH5: Kultury i kultury produkcji: literatura, wizualne i performing arts, music, kulturowe i badania porównawcze

- SH6: badanie przeszłości człowieka: archeologia, historia i pamięć


 

ERC-2012-ADG_20120411
Data początkowa: 16/11/2011
Data końcowa: 11/04/2012
Budżet konkursu: 115.596.600
Dzwoń
Tematy zawarte w...
Europejska Rada ds. Badań - Granty Zaawansowane

Granty Zaawansowane mają na celu promowanie zrównoważonego postępu na granicy wiedzy oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy, poznawania nowych metod, czy technik dotyczących nowych linii produkcyjnych, w tym tych niekonwencjonalnych oraz badań na styku określonych dyscyplin.

Granty Zaawansowane mogą być zwykle finansowane do maksymalnej kwoty 2.500.000 euro, na okres 5 lat (lub proporcjonalnie mniej w przypadku krótszych projektów).

Jednak dodatkowo można starać się o pozyskanie 1.000.000 euro na pokrycie:
(a) kosztów kwalifikowalnych na rozpoczęcie działalności, dla Głównych Badaczy, przybywających z państwa trzeciego do UE lub kraju stowarzyszonego, w wyniku otrzymania dotacji ERC (Europejskiej Rady ds. Badań) i/lub
(b) zakupu najistotniejszego sprzętu.

Kandydaci do prestiżowego grantu ERC, powinni być aktywnymi badaczami oraz posiadać swoją listę znaczących osiągnięć badawczych z przeciągu ostatnich 10 lat, które muszą zostać przedstawione we wniosku.

Istnieje niewielka szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku, gdzie brakuje takiej listy, która identyfikuje badaczy jako czołowe postacie pod względem oryginalności i znaczenia ich wkładu w badania naukowe.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet