IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO IDEA POC (DOWODU KONCEPCJI) EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAń
ERC-2012-PoC Dowód Koncepcji ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
ERC Proof of concept zapewnia dodatkowe finansowanie ERC stypendystów do ustalenia dowodu koncepcji, określenie ścieżki rozwoju i praw własności intelektualnej (IPR) Strategia dla pomysłów związanych z projektem finansowanym przez ERC. Celem...
ERC-2013-PoC Dowód Koncepcji ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
ERC Proof of Concept Grant zapewnia dodatkowe finansowanie ERC pionierskich badań stypendystów do ustalenia dowodu koncepcji, określenie ścieżki rozwoju i praw własności intelektualnej (IPR) strategicznych pomysłów wynikających z finansowanego...
Powszechnie uznaje się, że Europa oferuje niewystarczające możliwości finansowania na najwcześniejszym etapie innowacji, gdzie potencjalnie komercyjna lub społecznie wartościowa koncepcja potrzebuje weryfikacji poprzez testy lub stworzenie prototypów, poprzez identyfikację potencjalnie właściwego rynku, a także poprzez tworzenie podlegających ochronie praw własności intelektualnej, w zakresie patentów lub innych form ochrony.

Ze względu na trudności w przyciąganiu inwestorów, którzy byliby gotowi ryzykować przeznaczenie swojego kapitału na innowacje, który jest jeszcze fazie przedrozwojowej, wiele znakomitych i pożytecznych pomysłów, prezentujących ciekawe możliwości wykorzystania, ginie w okresie przejściowym, kiedy są one już uznane za obiecujące, ale zbyt nowatorskie, aby potwierdzić swój potencjał handlowy lub społeczny, a tym samym przyciągnąć kapitał niezbędny do ich dalszego rozwoju.

ERC funduje doskonałe badania naukowe na granicach wiedzy. Te pionierskie badania w ramach nowopowstających obszarów, często obejmują elementy badań podstawowych i stosowanych.

Oczekuje się, że finansowane przez ERC pomysły, doprowadzą do innowacji społecznych i handlowych, które, gdy zostaną z powodzeniem zastosowane, mogą przynieść Europie ogromne korzyści gospodarcze i społeczne.

Poprzez pokrycie luki finansowej, która może wystąpić na najwcześniejszych etapach innowacji, ERC ma na celu wychwycenie maksymalnej wartości z pionierskich badań, które wspiera finansowo.