IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


Różne inicjatywy opisane w tym rozdziale mają na celu umożliwić Radzie Naukowej ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) wykonywania swoich obowiązków i mandatu.

Działania te będą realizowane poprzez Działania Koordynacyjne i Wspierające.

Sposób wdrażania określony dla każdego przypadku, podano w opisie każdego z poniższych tematów.