COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


SEC.3.1> Granice morskie 0 otwarte tematy
SEC.3.2> Granice lądowe 0 otwarte tematy
SEC.3.3> Granice powietrzne 0 otwarte tematy
SEC.3.4> Kontrole graniczne 0 otwarte tematy
SEC.3.5> Inteligentny nadzór granic 0 otwarte tematy
Działania te będą dotyczyć zagadnień istotnych dla wszystkich kolejnych szczebli europejskiej strategii bezpieczeństwa granic, począwszy od procedur składania wniosków o wizę w ambasadach i urzędach konsularnych (1 poziom), współpracy transgranicznej (2. poziom), działań na lądowych przejściach granicznych, w portach i na lotniskach, jak również między przejściami granicznymi na grenlandzkiej niebieskiej granicy (3. poziom) i wreszcie działania dotyczące europejskich granic zewnętrznych (4. poziom), takich jak wymiana informacji, środki wyrównawcze, System Informacyjny Schengen (SIS) , Jurysdykcja i Policja, Urzędy Celne i Współpraca Straży Granicznej (PCB).

Niezbędny jest szereg zdolności do radzenia sobie z obszarem misji, z których wiele odnosi się przede wszystkim do faz "identyfikacja", "zapobieganie" i "ochrona". Dąży się zarówno do uniknięcia zdarzenia i złagodzenia jego potencjalnych konsekwencji.

Celem zbudowania wymaganych zdolności nacisk zostanie położony na kwestie takie jak: wzmocnienie skuteczności i sprawności wszystkich istotnych systemów bezpieczeństwa, wyposażenia, narzędzi i procesów stosowanych na przejściach granicznych (np. identyfikacja osób, nieinwazyjne wykrywanie osób i towarów, śledzenie substancji, pobieranie próbek, rozpoznanie przestrzenne w tym wychwytywanie i analiza danych, itp.); poprawa bezpieczeństwa europejskich granic morskich i lądowych (np. poprzez nieinwazyjne, podwodne wykrywanie pojazdów, śledzenie pojazdów, rozpoznanie przestrzenne, w tym przechwytywanie danych i analiza, nadzór, zdalne operacje, itp.); bezpieczeństwo morskie; ocena i zarządzanie (nielegalnych) przepływów migracyjnych.

Zostaną ustanowione odpowiednie ramy w celu koordynacji z działaniami Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych.