COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


ENERGY.7.2> Ogólnoeuropejskie sieci energetyczne 0 otwarte tematy
ENERGY.7.3> Technologie i kwestie przekrojowe 0 otwarte tematy
Aby ułatwić przejście do bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, wymagane są szeroko zakrojone wysiłki badawczo rozwojowe, w celu zwiększenia wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa, niezawodności i jakości europejskich sieci i systemów energetycznych i paliwowych, zwłaszcza w kontekście bardziej zintegrowanego europejskiego rynku energetycznego.