COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


SEC.7.1> ERA-NET 0 otwarte tematy
SEC.7.2> Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 0 otwarte tematy
SEC.7.3> Badania 0 otwarte tematy
SEC.7.4> Inna koordynacja 0 otwarte tematy
SEC.7.5> Użytkownicy końcowi 0 otwarte tematy
SEC.7.6> Szkolenia 0 otwarte tematy
Obszar ten stanowi platformę dla działań w celu koordynacji i kształtowania krajowych, europejskich i międzynarodowych wysiłków w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem, po to aby rozwijać synergie pomiędzy badaniami cywilnymi, nad bezpieczeństwem i w zakresie obrony, jak również koordynować popyt i podaż na badania nad bezpieczeństwem.

Działania te będą koncentrować się również na poprawie odpowiednich warunków i procedur prawnych.