PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO KSZTAłCENIE POCZąTKOWE NAUKOWCóW
ITN Działanie Marie Curie: Sieci Początkowego Kształcenia ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu poprawę perspektyw zawodowych naukowców na wczesnym etapie kariery, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, zwiększając tym samym atrakcyjność kariery naukowej dla młodych ludzi.Cel ten zostanie osiągnięty...
ITN Działanie Marie Curie: Sieci Początkowego Kształcenia ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu poprawę perspektyw zawodowych naukowców na wczesnym etapie kariery, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, zwiększając tym samym atrakcyjność kariery naukowej dla młodych ludzi.Cel ten zostanie osiągnięty...