PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >IIF Międzynarodowe Stypendia Przyjazdowe Marie Curie ( Marie Curie International Incoming Fellowships )


OPIS


Działanie to ma na celu wzmocnienie doskonałości badawczej państw członkowskich i krajów stowarzyszonych poprzez dzielenie się wiedzą z najwyższej klasy przyjezdnymi naukowcami, aktywnymi w krajach trzecich, mając na względzie pracę nad projektami badawczymi w Europie, w celu rozwijania obopólnie korzystnej współpracy w zakresie badań między Europą i innymi państwami trzecimi.

Ma ono zachęcić badaczy do zaplanowania okresu ich międzynarodowej mobilności w ramach spójnego projektu zawodowego, zwiększając tym samym możliwości współpracy, w ramach ich przyszłej kariery naukowej, z europejskimi naukowcami i organizacjami aktywnie prowadzącymi badania.

Jeżeli przed rozpoczęciem „etapu przyjęcia”, badacz był aktywny w Partnerskich Krajach Współpracy Międzynarodowej, zapewniona jest pomoc w powrocie naukowca do danego kraju, przyczyniając się tym samym do budowania trwałej współpracy między tymi krajami i organizacjami europejskimi.

W ramach działania zapewniane jest wsparcie finansowe dla poszczególnych projektów badawczych prezentowanych przez przyjeżdżających doświadczonych naukowców we współpracy z podmiotem prawnym (organizacją przyjmującą) w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym, ewentualnie z organizacją przyjmującą w państwie powrotu, jeśli badacz był aktywny w Partnerskim Kraju Współpracy Międzynarodowej przed „etapem przyjęcia”.

Z uwagi na podział i zastosowanie nowej wiedzy przekazanej i opracowanej przez wysoko wykwalifikowanych badaczy osadzonych w strukturze europejskich wysiłków badawczych, projekty w ramach tego działania będą zapewniały doskonałość badań, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych.

W tym samym czasie, projekty ustanowią jądro przyszłych stosunków badawczych na poziomie międzynarodowym, które korzystnie wpłyną na rozwój europejskiej gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.

 

FP7-PEOPLE-2013-IIF
Data początkowa: 14/03/2013
Data końcowa: 14/08/2013
Budżet konkursu: 44.500.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-IIF Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Światowe StowarzyszeniaPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet