COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


NMP.1> Nanonauki i nanotechnologie 0 otwarte tematy
NMP.2> Materiały 0 otwarte tematy
NMP.3> Nowe technologie produkcji 0 otwarte tematy
NMP.4> Integracja 4 otwarte tematy
JTI-ENIAC> Wspólna Inicjatywa Technologiczna ENIAC 0 otwarte tematy
Celem tego tematu jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz generowanie wiedzy w celu zapewnienia jego przekształcenia z przemysłu opartego na zasobach na przemysł oparty na wiedzy, poprzez stopniowe zmiany w posiadanej wiedzy oraz dalszego wykorzystywania jej najistotniejszych elementów dla nowych zastosowań, tam gdzie krzyżują się różne technologie i dyscypliny.

Przyniesie to korzyści zarówno młodym przedsiębiorstwom z sektora nowych technologii, jak również tym bardziej wartościowym, tradycyjnym, opartym na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania wyników BRT (Badania i Rozwój Technologii) wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Działania te zajmują się głownie technologiami wspomagającymi, które mają wpływ na wszystkie sektory przemysłu oraz na wiele obszarów tematycznych Siódmego Programu Ramowego.