PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >NIGHT Noc Naukowców ( Researchers' Night )


OPIS


Działanie to ma na celu zbliżenie naukowców ze społeczeństwem, wzmacniając ich rolę jako członków tego społeczeństwa. Rosnący sukces i wpływ tej corocznej imprezy od 2005 roku, zarówno pod względem liczby osób, jak i korzyści w zakresie Programu Marie Curie, uzasadniają jej coroczny charakter.

Noc Naukowców odbędzie się w piątek, 27 września 2013 roku i będzie kolejną okazją dla europejskiej społeczności i mediów, do promocji karier naukowych.

Oczekiwany wpływ tego działania polega na dalszej walce ze stereotypami dotyczącymi naukowców oraz ich zawodu, a także na umożliwieniu społeczeństwu lepszego zrozumienia roli naukowców i najważniejszych korzyści jakie niosą ze sobą dla społeczeństwa.

Działanie powinno wyraźnie wzmocnić tendencję do zwiększenia udziału społeczeństwa w Nocy Naukowców.

Dodatkowym efektem powinno być przekonanie młodych ludzi, że kariery naukowe są fascynujące oraz pobudzenie ich do rozpoczęcia takiej kariery. 

FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
Data początkowa: 02/10/2012
Data końcowa: 08/01/2013
Budżet konkursu: 4.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-NIGHT Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Działania szczegółowePotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet