COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI
NMP.2012.3.0-1 Wysoce wydajne syntezy chemiczne wykorzystujące alternatywne formy energii ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Nowatorskie koncepcje reakcji wykorzystujących alternatywne formy energii do precyzyjnej regulacji przemian chemicznych i ścieżek reakcji, mogą doprowadzić do zupełnie nowych i bardzo skutecznych procedur syntezy chemicznej. Przykłady obejmują...
NMP.2012.3.0-2 Całościowe zarządzanie bezpieczeństwem w ramach organizacji przemysłowych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Tradycyjna analiza ryzyka i probabilistyczne metody oceny bezpieczeństwa, oparte są zwykle na uproszczonych modelach wypadków, które w wielu przypadkach, podczas poważnych wypadków z niedalekiej przeszłości, okazały się nie być całkowicie...
NMP.2013.3.0-1 Narzędzia do monitorowania i oceny wydajności pod względem wykorzystania zasobów w ramach łańcucha wartości przemysłu procesowego ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania badawcze powinny dotyczyć wszystkich następujących dziedzin:- Status istniejącego monitoringu i narzędzi modelowania;- Ponowne wykorzystanie i waloryzacja zasobów jako źródeł wejściowych;- Integracja narzędzi z systemami kontroli...
NMP.2013.3.0-2 Zintegrowane systemy kontroli i przetwarzania na rzecz zrównoważonej produkcji w gospodarstwach rolnych i lasach ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Badania te powinny doprowadzić do stworzenia innowacyjnego modelu kontroli upraw i / lub procesów gospodarczych związanych z lasem.Modele będą musiały korzystać z dużej ilości informacji z różnorodnych źródeł.Dlatego też należy opracować...
Podejście skupia się na przekształcaniu przemysłu UE z opartego na zasobach na zrównoważone środowisko przemysłowe oparte na wiedzy. Wymaga to tworzenia odpowiednich warunków dla ciągłych innowacji (w zakresie działalności przemysłowej i systemach produkcji, w tym projektowanie, infrastruktura, wyposażenie oraz usługi) oraz dla rozwoju ogólnych „środków” produkcji (technologie, organizacja, zakłady produkcyjne i zasoby ludzkie), spełniając w tym samym czasie ogólne wymagania środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa pracy. Szczególną uwagę należy poświęcić promocji działań, które wspierają przystosowywanie oraz integrowanie się małych i średnich przedsiębiorstw w ramach potrzeb nowego łańcucha dostaw, jak również dostarczaniu bodźców dla innowacji w sektorze MŚP oraz tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw nowej technologii.

Treść badań w tym działaniu znajduje się pod silnym wpływem inicjatyw Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, przyjętych w ramach europejskiego pakietu naprawczego.

Wiele tematów objętych inicjatywami w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiada zakresowi i celom tego działania.