COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem programu badań kosmicznych w ramach FP7 jest wspieranie Europejskiej Polityki Kosmicznej, skupiając się na takich jej zastosowaniach jak GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa), z korzyściami dla obywateli, ale także na innych podstawowych działaniach dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego. Przyczyni się to do realizacji ogólnych założeń Europejskiej Polityki Kosmicznej, uzupełniając wysiłki państw członkowskich i innych kluczowych podmiotów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej.