COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem schematu ERA-NET jest rozwój i wzmocnienie koordynacji krajowych i regionalnych programów badawczych w ramach dwóch konkretnych działań:

• działania ERA-NET - które stanowią ramy dla podmiotów wdrażających publiczne programy badawcze w celu koordynowania swoich działań.
• działania ERA-NET Plus - które, w ograniczonej liczbie przypadków, mogą zapewnić dodatkową pomoc finansową z UE w celu ułatwienia wspólnych zaproszeń do składania wniosków dla programów krajowych i/lub regionalnych.

W 2012 r., schemat ERA-NET przewiduje międzytematyczne zaproszenie do składania wniosków, otwartych na zorientowane na wyzwania strategiczne priorytety. Wnioski złożone w ramach zaproszenia ERA-NET 2012, powinny być w stanie wyraźnie zademonstrować potencjał innowacyjny planowanych działań.

Zachęca się uczestników do przyjęcia w ich wniosku globalnego podejścia, wspiera się również obecność partnerów z odpowiednich krajów spoza UE.

Międzytematyczne zaproszenie będzie również obejmować centralnie zarządzane Horyzontalne Działania Wspierające, mające na celu optymalizację warunków wdrażania i mechanizmów wsparcia możliwych do zastosowania w ponadnarodowej współpracy programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności Wspólne Opracowywanie Programów w zakresie Badań.