COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO SIECI ENERGETYCZNE, TRANSPORTOWE I KOMUNIKACYJNE
SEC-2012.2.2-1 Opracowanie środków mających na celu przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi odpadów metalonośnych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego tematu jest analiza działań dotyczących przestępstw związanych z nielegalnym wywozem odpadów metalonośnych, w szczególności odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).Działania powinny być ukierunkowane na:-próbę zrozumienia...
SEC-2012.2.2-2 Model oceny zagrożenia w zakresie zarządzania / kontroli ruchu lotniczego ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
UE finansuje rozwój i wdrażanie nowego Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym poprzez inicjatywę SESAR (Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna).SESAR dostarcza technologie i procedury, które umożliwią trzykrotny wzrost ruchu...
SEC-2012.2.2-3 Poprawa stanu bezpieczeństwa towarowego transportu lotniczego ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wśród potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa figurują również te, które wynikają z transportu towarów niebezpiecznych, wykorzystując tym samym dobrze rozwiniętą globalną sieć dystrybucji ładunków. Urządzenia wybuchowe...
SEC-2012.2.2-4 Wspólne europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, mające na celu obniżenie kosztów i ułatwienie przepływu pasażerów ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
W celu utrzymania wysokiego i wyrównanego poziomu wydajności ochrony lotniczej, ustawodawstwo unijne dostarcza wspólne podstawowe wymagania. Z czasem jednak, te ostatnie, często były zmieniane, powodując zwiększenie nakładów finansowych...
SEC-2013.2.2-1 Agenda badawcza dotycząca kwestii bezpieczeństwa w zakresie transportu lądowego ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest opracowanie agendy badawczej, która zapewnia konkretne odpowiedzi na pytania, dotyczące przyszłej potrzeby rozwijania określonego typu projektów związanych z bezpieczeństwem. Różne środki transportu, tj. drogowe, kolejowe, lotnicze,...
SEC-2013.2.2-2 Zestaw narzędzi dla pandemii lub wysoce niebezpiecznych patogenów w obrębie węzłów komunikacyjnych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Naturalne lub zamierzone uwolnienie patogenów w obrębie dużych węzłów komunikacyjnych (stacje kolejowe, dworce autobusowe, lotniska, itp.) może mieć wpływ na ludzi, przekraczających granice państw członkowskich oraz ma znaczący wpływ...
SEC-2013.2.2-3 Ochrona inteligentnych sieci energetycznych przed cyberatakami ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest analiza systemu inteligentnych sieci, a następnie opracowanie sposobów, mających na celu uczynienie go bardziej odpornym i mniej podatnym na cyberataki. Powinny zostać opracowane metodologia i narzędzia na rzecz oceny ryzyka dotyczącego...
SEC-2013.2.2-4 Efektywność kosztowa środków bezpieczeństwa stosowanych w procesach produkcji i dystrybucji energii odnawialnej/rozproszonej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Produkcja i dystrybucja energii są częścią krytycznej infrastruktury energetycznej. Wraz z wzrastającym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ilość punktów produkcji rośnie, w związku z czym, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są...
SEC-2013.2.2-5 Bezpieczeństwo naziemnych infrastruktur i aktywów obsługujących systemy kosmiczne ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Zadaniem jest ocena podatności naziemnych kosmicznych stacji kontroli, w szczególności tych wykorzystywanych przez systemy obserwacji Ziemi i systemy nawigacji satelitarnej oraz zabezpieczenie połączeń komunikacyjnych z satelitami, które są...