COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Badania, rozwój i demonstracja w zakresie technologii służących znacznej poprawie wydajności i niezawodności oraz kosztów użytkowania elektrowni opalanych węglem (lub innym stałym węglowodorem).

Może to także dotyczyć produkcji dodatkowych nośników energii (łącznie z wodorem) oraz paliw ciekłych lub gazowych.

Czysty węgiel, w tym kontekście oznacza, zrównoważony łańcuch wartości dotyczący stałych węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego i czystego utylizowania węgla, tj. wykorzystanie węgla zmierzające do zera lub znaczne zmniejszenie emisji poprzez zwiększoną wydajność elektrowni oraz wychwytywanie i składowanie CO2.