COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


ICT.4.2> Analityka danych skalowalnych 0 otwarte tematy
ICT.4.3> Cyfrowe Przechowywanie 0 otwarte tematy
ICT.4.3> Inicjatywa MŚP na rzecz analityki 0 otwarte tematy
ICT.4.4> Inteligentne Zarządzanie Informacją 0 otwarte tematy
Wyzwanie 4 ma na celu umożliwienie osobom i małym organizacjom tworzenia wysokiej jakości treści i innowacyjnych usług oraz pozwalanie ludziom na dostęp i korzystanie z zawartości i usług online nie bacząc na bariery językowe; ma również na celu zapewnienie niezawodności wyszukiwania i wykorzystywania zasobów przez aplikacje i platformy oraz intensyfikację analizy danych, w celu usprawnienia obróbki bardzo dużych zasobów danych.

Zawartość cyfrowa pozostaje podstawą materiałową dla wielojęzycznego społeczeństwa opartego na wiedzy. Jednak gwałtowny rozwój treści cyfrowych (zarówno strukturalnych i niestrukturalnych) sprawia, że ważna dla obywateli i organizacji europejskich, staje się nauka efektywnego zarządzania oraz wydobywanie z zawartości maksimum korzyści z punktu widzenia prywatnego lub publicznego, personalnego lub na szczeblu organizacji procesu podejmowania decyzji, planowania i zarządzania.

Wyzwanie 4 kładzie nacisk na:
- Badanie i testowanie nowych podejść, metod i technik, aby wyodrębniać, interpretować i wykorzystywać informacje z niestrukturalnych źródeł wielojęzycznych i/lub multimedialnych, uzyskując wiedzę niezbędną do działania;
- Rozwijanie i testowanie w rzeczywistych warunkach eksploatacji nowych algorytmów i struktur oprogramowania do analizy, interakcji i wizualizacji w czasie rzeczywistym, bardzo dużych ilości danych;
- Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwijanie innowacyjnych aplikacji w zarządzaniu strukturalnymi i niestrukturalnymi treściami cyfrowymi, a zwłaszcza w procesie ponownego wykorzystania otwartych danych.

Przewiduje się, że działania wspierające na rzecz tworzenia map drogowych przygotują wyborców na połączenie aspektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.