COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Rozwój narzędzi, metod i modeli w celu dokonania oceny najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych związanych z technologiami energetycznymi.

Działania obejmą tworzenie baz danych i scenariuszy dla rozszerzonej UE oraz ocenę wpływu polityk energetycznych oraz tych związanych z energią na bezpieczeństwo dostaw, środowisko, społeczeństwo, konkurencyjność przemysłu energetycznego oraz kwestie akceptacji społecznej.

Szczególnie istotny jest wpływ postępu technologicznego na polityki UE. Działania będą obejmować naukowe wsparcie na rzecz rozwoju polityki.