IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO WSPARCIE DLA RADY NAUKOWEJ EUROPEJSKIEJ RADY BADAWCZEJ
ERC-2013-OA3.1 Stały Komitet Identyfikacyjny Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ZAWOŁANIE OTWARTE
AŻ DO
Przyszłych członków Rady Naukowej są mianowani przez Komisję na podstawie czynników i kryteriów określonych w decyzji ERC po niezależną i przejrzystą procedurę ich identyfikacji, w uzgodnieniu z radą naukową, w tym konsultacji ze środowiskiem...
ERC-2013-OA3.2 Wsparcie dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących ZAWOŁANIE OTWARTE
AŻ DO
Przewiduje się, że dotacja zostanie przyznana Wiener Wissenschafts-, Forschungs-und Technologiefonds (Wiedeń Fundusz Nauki i Technologii), Wiedeń, Austria.Nazwany instytucja zapewni lokalne wsparcie i pomoc do przewodniczącego i wiceprzewodniczących...
ERC-2013-OA3.3 Honoraria i wydatki na spotkania członków Rady Naukowej ZAWOŁANIE OTWARTE
AŻ DO
W uznaniu ich osobistego zaangażowania, członków rady naukowej, stanowiły jako grupa ekspertów, zostaną zrekompensowane wykonywanych zadań za pomocą honorarium za ich obecności na posiedzeniach plenarnych Rady Naukowej, odzwierciedlając...