COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Działania w ramach współpracy międzynarodowej mają trzy główne cele:
(1), aby wspólnie reagować na główne globalne wyzwania technologiczne poprzez rozwijanie interoperacyjnych rozwiązań i standardów,
(2), aby wspólnie opracowywać rozwiązania ICT dla najważniejszych globalnych wyzwań społecznych oraz
(3), aby poprawić współpracę naukową i technologiczną dla obopólnych korzyści.

Niniejszy Program Prac obejmuje priorytety dla skoordynowanych zaproszeń do współpracy międzynarodowej z Brazylią i Japonią. Zawiera również szereg ukierunkowanych obszarów w ramach Wyzwań i FET (Technologie Przyszłe i Powstające), jak również międzynarodowe horyzontalne działania kooperacyjne (przekrojowe dla całego programu), celem sprzyjania budowie międzynarodowego partnerstwa i wspierania dialogów.

Normy są ważnym elementem w zakresie współpracy międzynarodowej. Głównym celem, oprócz dostępu do dodatkowych możliwości badawczych, powinno być osiągnięcie globalnego konsensusu i określenie norm w ramach współpracy międzynarodowej w kontekście badań przemysłowych, zarówno w celu opracowania nowych standardów, jak również ich przyjęcia poprzez wdrażanie wyników badań.