COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Technologie komputerowe stają naprzeciw wielu wyzwaniom, takim jak rozdrobnienie, globalizacja czy ostra konkurencja.

Unia Europejska zdaje sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Wbudowanych Systemów Komputerowych i uruchomiła Wspólną Inicjatywę Technologiczną ARTEMIS.

WIT ARTEMIS została wprowadzona w życie jako Wspólne Przedsięwzięcie, które ma charakter partnerstwa publiczno – prywatnego między Komisją Europejską, Państwami Członkowskimi oraz Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMIS i Stowarzyszeniem Przemysłowym non-profit.

ARTEMIS ma na celu uporanie się z badaniami oraz wyzwaniami strukturalnymi, przed którymi staje europejski przemysł, poprzez zdefiniowanie oraz wdrożenie spójnej Agendy Badawczej dla Wbudowanych Systemów Komputerowych.

Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS będzie zarządzało i koordynowało działania badawcze poprzez otwarte zaproszenia do składania wniosków na 10-letni, szacowany na sumę 2.5 miliarda euro, program badawczy dotyczący Wbudowanych Systemów Komputerowych.

Program jest otwarty dla organizacji znajdujących się w państwach członkowskich unii oraz w państwach stowarzyszonych.

Wybrane projekty będą współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz państwa członkowskie, które biorą udział w inicjatywie ARTEMIS.